"In a world of magnets and miracles..."

Kontroverzna ženska seksualna fantazija.. pssst II deo

Otkud seksualno uzbuđenje u fantaziji o silovanju

Nema jedinstvenog tumačenja ove pojave i moguće je da kod različitih osoba i nisu isti pokretači ove fantazije. No, istraživači Critelli i Bivona (2008) napravili su sistematičan pristup teorijskom objašnjenju na osnovu dosadašnjih pretpostavki razlčitih stručnjaka:


Kontroverzna ženska seksualna fantazija... pssst I deo


Seksualne fantazije i sanjarenja kreću se u rangu od kratkih misli do detaljno razrađenih priča. I svi ih imamo. Njihovo postojanje više nije tabu. Štaviše neke od njih toliko su se integrisale u kategoriju „sasvim uobičajenog“ da više i ne izazivaju nikakvo iznenađenje, posebno kada je reč o muškim seksualnim fantazijama. Kada se radi o ženama mnogo toga je i dalje nepoznanica.

Štaviše, i ženska masturbacija je tema koja nije popularna u ženskom društvu i rezervisana je samo za intimne trenutke, iako se radi o nečemu što je poodavno trebalo da prestane da bude tabu. Šta onda ostaje za one još „neadekvatnije“ aktivnosti i misli, ako se negira nešto ovako uobičajeno i normalno. No, iako žene mnogo manje o tome govore (ili je bolja reč priznaju??), nepobitno je da seksualne fantazije nisu rezervisane samo za muškarce. Jedna od tih fantazija koja rasprostranjeno postoji a malo koja žena bi potvrdila da je ima (javno) jeste ona o silovanju. Da, baš tako.