"In a world of magnets and miracles..."

Psihoterapija i glasanje i kakve sad to ima veze


"Ako se nadamo nekoj značajnijoj terapijskoj promeni, moramo podstaći svoje pacijente da preuzmu odgovornost - to jest da shvate kako sami doprinose svojoj nesreći"

Irvin Jalom

boat ride

Kontroverzna ženska seksualna fantazija.. pssst II deo

Otkud seksualno uzbuđenje u fantaziji o silovanju

Nema jedinstvenog tumačenja ove pojave i moguće je da kod različitih osoba i nisu isti pokretači ove fantazije. No, istraživači Critelli i Bivona (2008) napravili su sistematičan pristup teorijskom objašnjenju na osnovu dosadašnjih pretpostavki razlčitih stručnjaka:


Kontroverzna ženska seksualna fantazija... pssst I deo


Seksualne fantazije i sanjarenja kreću se u rangu od kratkih misli do detaljno razrađenih priča. I svi ih imamo. Njihovo postojanje više nije tabu. Štaviše neke od njih toliko su se integrisale u kategoriju „sasvim uobičajenog“ da više i ne izazivaju nikakvo iznenađenje, posebno kada je reč o muškim seksualnim fantazijama. Kada se radi o ženama mnogo toga je i dalje nepoznanica.

Štaviše, i ženska masturbacija je tema koja nije popularna u ženskom društvu i rezervisana je samo za intimne trenutke, iako se radi o nečemu što je poodavno trebalo da prestane da bude tabu. Šta onda ostaje za one još „neadekvatnije“ aktivnosti i misli, ako se negira nešto ovako uobičajeno i normalno. No, iako žene mnogo manje o tome govore (ili je bolja reč priznaju??), nepobitno je da seksualne fantazije nisu rezervisane samo za muškarce. Jedna od tih fantazija koja rasprostranjeno postoji a malo koja žena bi potvrdila da je ima (javno) jeste ona o silovanju. Da, baš tako.

A šta ti misliš o meni

Mišljenje drugih nam je bitno, ako ništa drugo ono stoga što smo socijalna bića. Posebno kada je u pitanju mišljenje i viđenje bliskih ljudi i-ili onih koje poštujemo i vrednujemo. Način na koji nas drugi vide često govori dosta o nama i slici koju šaljemo u svet. Nekada smo je svesni i autopercepcija se poklapa sa socijalnom percepcijom. Nekada nije tako. Evo jedne male vežbe (by James&Jongeward):