"In a world of magnets and miracles..."

Kontroverzna ženska seksualna fantazija... pssst I deo


Seksualne fantazije i sanjarenja kreću se u rangu od kratkih misli do detaljno razrađenih priča. I svi ih imamo. Njihovo postojanje više nije tabu. Štaviše neke od njih toliko su se integrisale u kategoriju „sasvim uobičajenog“ da više i ne izazivaju nikakvo iznenađenje, posebno kada je reč o muškim seksualnim fantazijama. Kada se radi o ženama mnogo toga je i dalje nepoznanica.

Štaviše, i ženska masturbacija je tema koja nije popularna u ženskom društvu i rezervisana je samo za intimne trenutke, iako se radi o nečemu što je poodavno trebalo da prestane da bude tabu. Šta onda ostaje za one još „neadekvatnije“ aktivnosti i misli, ako se negira nešto ovako uobičajeno i normalno. No, iako žene mnogo manje o tome govore (ili je bolja reč priznaju??), nepobitno je da seksualne fantazije nisu rezervisane samo za muškarce. Jedna od tih fantazija koja rasprostranjeno postoji a malo koja žena bi potvrdila da je ima (javno) jeste ona o silovanju. Da, baš tako.
Jedno novije istraživanje (Bivona , 2008) ukazuje da je čak 62% žena imalo ovakvu fantaziju. Devet drugih istraživanja u periodu od 1973. do 2008. pokazuju da 4 od 10 žena (31-57%) potvrđuje postojanje ove fantazije, iako se smatra da je prevalenca i veća obzirom da je o ovoj temi „nezgodno“ govoriti. Bez ulaženja u pitanja metodologije i statistike, sasvim je izvesno da je ova fantazija poprilično česta. Uprkos tome i dalje je jedna od najvećih psiholoških enigmi u kontekstu seksualnih fantazija i može se reći da je i dalje svojevrsni tabu.


Šta seksualna fantazija (o silovanju) jeste a šta nije

Seksualna ili erotska fantazija uključuje obrazac misli sa efektom stvaranja ili pojačavanja seksualnih osećanja, odnosno to je skoro svaka mentalna imaginacija koja je seksualno uzbuđujuća ili erotična za osobu. Frojd je smatrao da su osobe koje imaju seksualne fantazije seksualno deprivirane ili frustrirane odnosno da im nedostaje neki vid adekvatne seksualne stimulacije i zadovoljstva. Danas se na seksualne fantazije u psihološkom smislu gleda drugačije i u pozitivnom svetlu, te se smatra da su vredan način dostizanja orgazma i seksualnog uzbuđenja kao i da žene koje ih imaju - imaju i aktivniji seksualni život i više seksualnih iskustava. Seksualni terapeuti čak vide seksualne fantazije kao zdrave i ohrabruju žene da iniciraju sopstvene fantazije. Iako je negde „normalnost“ seksualnih fantazija danas već priznata i prihvaćena, čini se da je mahom ograničena na muški pol, što i ne čudi ako znamo da do ne tako davno negirano uopšte i postojanje ženskog seksualnog zadovoljstva, orgazma i uopšte seksualnosti koja nije tek u svrhu reprodukcije ili muškarca.  Stoga i ne čudi da put otkrivanja ovih aspekata kod žena ide malo sporo, vijugavo i ćutke.

Seksualna fantazija o (pseudo) silovanju je paradoksalno jako česta fantazija kod žena i to je u principu poznato već nekoliko decenija unazad. Međutim, ova tema nije nikada dobila mejnstrim pažnju i i dalje bi se moglo reći da ima status tabua, čak i na zapadu. Čini se čudnim da bi neko želeo da fantazira na temu silovanja kada je realni čin inkriminisan, traumatičan i nehuman. Međutim, fantazija o silovanju nipošto ne znači i želju da se to zaista i dogodi u realnom životu, a često je stepen agresivnosti dosta niži sa prećutnim pristankom „žrtve“. Moguće je da se o ovoj temi nije mnogo raspravljalo upravo da se ne bi ohrabrivala pogrešna tumačenja koja bi vodila zaključku o opravdanosti silovanja u realnom životu i onoj tako trivijalnoj maksimi da žensko ne ustvari znači da. No, kako i Bivona (2008) zaključuje – izbegavanje ove oblasti proučavanja koja je možda teška za razumeti, saznanje je ograničeno a šalje se neistinita i uznemiravajuća poruka da je seksualnost žene nešto čega se treba stideti. Ipak, i kada je ovim ili drugim seksualnim fantazijama reč, sigurno je da one mogu poslužiti za istraživanje nesvesnih procesa, motivacije i ličnosti osobe koja ih ima, te nekada mogu imati i višestruku interpretaciju i značenje za konkretnu osobu.

Seksualna fantazija o silovanju, kao uostalom i sve druge, može se odvijati u toku masturbacije ili samog seksualnog čina, a može se u dogovoru partnera i odigravati kao role play odnosno igra uloga. Osoba može fantazirati sebe kao aktera ili druge ljude, pritom doživljavajući seksualno uzbuđenje, a prigodno postoje i specijalzovani pornografski sadržaji samo za ovu kategoriju.Ove fantazije mogu se razlikovati po svojoj frekventnosti, stepenu agresivnosti, straha, atraktivnosti partnera itd. Ono što je u svakom slučaju zajedničko za sve njih i preduslov da bismo fantaziju i nazvali fantazijom o silovanju je: izvesna nasilnost koja se koristi da bi došlo do seksualnog odnosa i nepristanak od strane žene. Neka tumačenja govore o tome da je nepristanak tek od strane uloge u fantaziji dok osoba koja fantazira zapravo pristanak daje.

U nastavku slede različita tumačenja razloga zašto žene imaju ove fantazije

(c) Primenjena Psihologija

No comments:

Post a Comment