"In a world of magnets and miracles..."

Kontroverzna ženska seksualna fantazija.. pssst II deo

Otkud seksualno uzbuđenje u fantaziji o silovanju

Nema jedinstvenog tumačenja ove pojave i moguće je da kod različitih osoba i nisu isti pokretači ove fantazije. No, istraživači Critelli i Bivona (2008) napravili su sistematičan pristup teorijskom objašnjenju na osnovu dosadašnjih pretpostavki razlčitih stručnjaka:
Mazohizam

Najstariije objašenjenje seksualne fantazije o silovanju je naravno psihoanalitičko i sugeriše da j u osnovi ove pojave mazohizam žena. Tvrdilo se da agresivni impulsi kod žena inhibirani usled socijalizacije, odnosno govorilo se o nesvesnoj želji za patnjom i bolom. Empirisjki dokazi nisu podržali ovo stanovište kao genralno objašnjenje, iako se smatra da je moguće da kod malog broja žena mazohizam igra neku ulogu. Logički se nameće pretpostavka da bi ovakvo objašnjenje možda bilo adekvatnije kada je reč o S&M fantazijama, no kao što se vidi u filmu „Opasan metod“ izgleda da je objašenjenje retko kada tako pojednostavljeno i jednofaktorsko.

Izbegavanje seksualne krivice

Ovo je ujedno i jedno od najčešćih objašnjenja i zdravorazumski prilično prhvatljivo. Prema njemu, usled represije seksualnosti koja je poznata svih društvima kada su u pitanju žene, žena u ovim fantazijama nalazi izlaz ka seksualnom zadovoljstvu ograđujući se od krivice, stida i neadekvatnosti time što kroz fantaziju ne pristaje na seksualni čin. Time otpisuje sopstvenu odgovornost za nešto što se u društvu ne smatra ženskom vrlinom i uspeva da dozivi seksualno zadovoljstvo. Rezultati kvantitativnih istraživanja koja su se bavila ovom temom su međutim oprečna tako da je za sada rano donositi zaključke o verodostojnosti ove teorije. No ipak, pogledamo li razne filmove (posebno starije), književna dela i osvrnemo li se na instituciju „nećkanja“, ovo objašnjenje nam ako ništa drugo potvrđuje prsutnost tabua u ženskoj seksualnosti koja je čak i u današnjem savremenom društvu upitna. Vreme ulaska u seksualne odnose, broj partnera, brzina stupanja u odnos sa novom osobom itd. – i danas su stvari za koje važe dupli standardi među polovima. Negde se je održao mit o ženskoj nedostupnosti, ulozi plena, vrlini čistote koju žena treba da ima. Ako znamo da oba pola imaju iste seksualne porive i potrebe a bez ulaženja u procenu šta je ispravno a šta pogrešno, moglo bi se makar reći da jekriterijum drugačiji i nejednak. Stoga i ova teorija može zvučati prilično prihvatljivo.

Otvorenost ka seksualnom iskustvu

Potpuno suprotno prethodnom, ovaj pristup objašnjava fantaziju o silovanju opštim stavom otvorenosti i prihvatanja prema seksu. U ovom pristupu pravi se veza između realnog seksualnog iskustva i fantazija, odnosno smatra se da žene koje imaju bogatije seksualno iskustvo imaju i bogatiji svet fantazija, pa se shodno tome javlja i ova.

Poželjnost

Suštinska ideja ovog objašenjenja je da fantazija o silovanju oslikava ženu koja je toliko atraktivna, zavodljiva i poželjna da muškarac gubi kontrolu, rušeći osnovna pravila građanke pristojnosti da bi je imao. Na ovaj način silovanje postaje dokaz njene seksualne moći. Smatra se da ova fantazija povećava samopouzdanje protumačena na ovaj način, kao i da generiše uzbuđenje obzirom da je osećaj poželjnosti važan u seksualnom činu.

Muška nasilna kultura

Ovde se ženske fantazije o silovanju objašnjavaju kao nus produkt kulture u kojoj dominira muškarac i kojem bi na crtu mogao izaći feminizam. Brownmillerova je tvrdila da ženama nije data mogućnost da istraže i stvore sopstvene seksualne fantazije te da su fantazije koje imaju proizvod muškog uslovljavanja, jer su muškarci tradicionalno osvajački seksualni heroji i agresori dok je ženska privlačnost uslovljena ranjivošću i izigravanjem žrtve. Međutim, ova teorija nije konzistentna utoliko što postoje i heteroseksualni muškarci sa istim fantazijama, kao i zbog promena u rodnim ulogama koja su se desile kroz vreme a koje su i različite u različitim društvima a prkose postojanju ove fantazije u svima njima.

Biloška predispozicija za predaju

Kao što sam naslov sugeriše ova teorija se zalaže za biološke faktore koji bi potkrepili postojanje ovih fantazija. Poznato je da je kod mnogih vrsta muška dominacija a nekad i fizičko potčinjavanje preduslov sparivanja sa ženkom. Tako se ova teorija poziva na obrasce iz životinjskog sveta i primitivne regije mozga, pa se tvrdi da žene imaju prirodnu želju da se predaju odabranom, dominantnom muškom primerku. No paradoksalno biološki gledano ovakav pristup bi negativno uticao na reproduktivnu uspešnost vrste jer bi silovanje od strane neodabranih muških primeraka redukovalo žensku reproduktivnu uspešnost.

Simpatička aktivacija

Aktivacija simpatikusa utiče na „bori se ili beži“ reakcije i ovaj pristup govori o tome da bi anksioznost, strah i bes koji aktiviraju simpatičko reagvanje mogli da utiču i na seksualni odgovor. 

Nastaviće se..

(c) Primenjena Psihologija

No comments:

Post a Comment