"In a world of magnets and miracles..."

Čovek je sam sebe sjebao

Iako se čovek rađa u zajednici i prevashodno je socijalno biće, jedna od važnijih stvari za emocionalnu stabilnost je kapacitet da se bude sam. 

Muškarci ne vole grabljivice


Intervju: Simonida Milojković, autorka bestselera “Grabljivica”
Jednom kada su žene počele da menjaju svoju poziciju u društvu i izborile svoju nezavisnost imogućnost da glasaju i rade, njihova uloga domaćice počinje da se preispituje i nastupa novi korak u evoluciji muško – ženskih odnosa. Međutim, ove promene su se dogodile u dovoljno kratkom vremenskom periodu a nije svako i svugde siguran da li je biti lovac uloga i dalje rezervisana samo za muškarca.