"In a world of magnets and miracles..."

Hromoterapija -pseudonauka ili samo nezapadnjačka


Hromoterapija ili kako se još naziva terapija bojama odnosi se na upotrebu boja i svetlosti u balansiranju psihičke, spiritualne, mentalne i emocionalne energije. Smatra se antičkom formom lečenja, koja verovatno datira od indijske prakse Ajurvede. Ipak, često se označava kao pseudonaučni ili alternativni medicinski metod.


Interesovanje za hromoterapiju datira još od Avicene u 11. veku (mada je o teoriji boja pisao još Aristotel), preko Paracelzusa i Mesmera da bi se posle dugog perioda stagnacije, interesovanje povratilo opet u 19. veku i traje i danas.

Verovanje iza hromoterapije je da boje mogu uzrokovati predviđajuća raspoloženja il emocionalne promene kod ljudi. I većina ljudi će se i složiti da određene boje doživljavaju kao tople, energetske ili druge kao hladnije. Hromoterapeuti povezuju boje sa sedam spiritualnih centara ili čakrama, koje su odgovorne za magacioniranje i distribuciju informacija. Takođe je svaka čakra u vezi sa nekim od primarnih elemenata: zemljom, vazduhom, vatrom ili vodom, kao i sa odrešenim organom ili biološkim sistemom. Po hromoterapiji do stresa dolazi kada ove boje nisu u balansu.

Prva čakra poznata i kao muladhara, locirana je u osnovi kičme i u vezi sa našim bazičnim mehanizmima za preživljavanje. Poremećaj u ovoj čakri smatra se da može prouzrokovati rak, leukemiju i u većini slučajeva nedostatak vitalnosti. Boja prve čakre je crvena.

Druga čakra, nazvana svadisthana, locirana je ispod pupka i uvezi je sa jetrom, stomakom i utrobom. Boja je narandžasta.

     

Treća čakra ili čakra solarnog pleksusa, nalazi se u osnovi grudne kosti i u vezi je sa emocionalnim životom. Poremećaj u ovoj čakri može urokovati dijabetes, hepatitis ili čir. Boja je žuta.

Četvrta čakra ili čakra srca je ona kroz koju volimo. Ovo je mesto gde energija iz zemaljske ravni biva transformisana u spiritualnu kroz saosećanje i ljubav. Njena boja je zelena, što bi iz psihološke perspektive trebalo da simbolizuje proleće. Svi hromoterapeuti se slađžu oko toga da zelena regeneriše ošećena tkiva.

Peta čakra ili čakra grla je za komunikaciju. Njena boja je plava, najlekovitija od svih boja.

Šesta čakra nazvana ajna, poznata ikao treće oko je centar intuicije, locirana između obrva i u vezi sa pituitarnom žlezdom ili hipofizom, koja koordiniše endokrini sistem. Mnogi povezuju ovu žlezdu sa internim satom u našem telu, te je fenomen starenja vezan za rad hipofize i prema tome za tok energije kroz ovu čakru. Njena boja je indigo.

Sedma čakra  ili Čakra Hiljadu Latica je locirana u gornjem delu glave i ostavruje komunikaciju sa kosmičkom energijom, tako da njenim aktiviranjem osoba može sticati mudrost i spiritualno prosvetljenje. Njena boja je bela ili magenta (purpurno crvena).

U osnovi hromoterapije je i verovanje o lekovitom dejstvu sunca i svetlosti, koje je oduvek prepoznavano kao izvor čovekovog blagostanja i izvor života. Svetlo je identifikovano kao primarna lekovita energija a različite boje sa korisnim formama tog svetla. Smatra se da svetlo može biti aplicirano na telo kroz izvesne sunčane kupke pod različitim bojenim filterima ili kroz artificijalni izvor svetlosti koji usmerava obojeni zrak na izloženu kožu. Drugi načini su i meditativne tehnikekoje započinju imaginacijom određene boje i zamiljanjem kako prožima dah itd.

U literaturi na ovu temu mogu se pronaći i vrlo detaljni recepti upotrebe hromoterapije kod raznoraznih smenji počevši od glavobolja do kombinovanja sa yogom i dijetom.

Govori se o sedam boja koje emituje sunce i koje imaju terapeutsko dejstvo koje telo može da absorbuje.
Bojopunktura bila bi specijalizovana forma kolor terapije, koju je razvio neački akupunkturista Peter Mandel. Uključuje nanošenje boje i svetla na akupunkturne tačke tela. I aplikacija boja može imati idruge forme, uključujući bojene tkanine ili naočare, tretmane kupkama, dragim kamenjem, svećama (kombinacija sa aromaterapijom) itd.

Kaže se da hromoterapija obično nije primarna intervencija ali da je često komplementarna u intervencijama kod holističkih i prirodnjačkih terapeuta. Međutim, ne postoje pravi naučno zasnovani i empirijski dokazi koji bi posvedočili o efektivnosti ovih intervencija. Sve u svemu ne može se poreći da boje utiču na nas, no ipak izgleda da je još dug put do naših potpunijih saznanja o tome.


(c) Primenjena Psihologija
Reference:
Meditation Guidebook - Jose Lorenzo-Fuentes
Healing Powers of Chromotherapy: Using Colours to Cure Diseases - Hari O. M. Gupta
Understanding Controversial Therapies for Children with Autism, ADHD and other learning disabilities - Lisa A. Kurtz
The Encyclopedia of Religious Phenomena - J. Gordon Melton
Color Healing: Chromotherapy - Health Research Staff

4 comments:

 1. Poštovanje Milena. Interesuje me šta su to: psihička energija, spiritualna energija, mentalna enegija i emocionalna energija, koje se jedinice mere (poput kWh za električnu energiju KS za mehaničku ili BTU za toplotnu) koriste u njihovoj kvantifikaciji, i kako se zovu instrumenti za njihovo merenje.

  Obzirom da hirurgija do sada nije pronašla ništa nalik "čakrama" u osnovi kičme, osnovi grudne kosti i slično, interesuje me kako uopšte znate da iste postoje. Ukoliko već služe za "magacioniranje i distribuciju informacija", možete li navesti kojih to informacija, i može li se po istim principima napraviti npr. hard disk, kao što je na osnovu anatomije oka napravljen objektiv foto aparata?

  Takođe me interesuje kojim instrumentom se mogu videti njihove boje, obzirom da to nisu ni oko, ni mikroskop, ni obična ni digitalna, a ni web kamera. Još bolje bi bilo ako biste mogli da mi navedete talasne dužine njihovih svetlosti, da li je ista polarizovana poput npr. laserske, i odakle sve to znate.

  Interesuje me i jedinica mere za "energiju iz zemaljske ravni", kao i naziv instrumenta kojim se ona može izmeriti (poput npr. voltmetra za napon ili štoperice za vreme).

  Obzirom da je spektar sunčeve svetlosti danas lako izmeriti (grafik proseka sunčevog zračenja je na Vikipediji), interesuju me talasne dužine "sedam sunčevih boja", i da li u njih ubrajate infracrvenu i ultraljubičastu.

  Interesuje me koji je to naučnik "svetlo identifikovo kao primarnu lekovitu energiju", onda da li je završio medicinski fakultet, i šta uopšte znači "lekovita energija". Takođe mi nije jasna definicija "korisnih formi svetla". Da li se ovde misli na određene talasne dužine, polarizovanost ili nešto treće, i šta bi onda bile "beskorisne forme svetla" ili "nelekovita energija"?

  Imam još puno pitanja u vezi ovako kratkog, ali veoma zbunjujućeg teksta, ali se plašim da ni ovaj komentar neće biti objavljen.

  ReplyDelete
 2. Hvala što ste posetili blog :)

  U vezi Vašeg komentara - u tekstu nigde nisam označila sebe kao hromoterapeuta tako da ne mogu razvejavati Vaše sumnje koje s pravom možete imati. Niste očigledno obratili pažnju na reči "veruje se", "kaže se", "u literaturi" i slično, potom na reference koje su date ka autorima koji su detaljno pisali o tome, a mislim da zaključak "ovog kratkog i veoma zbunjujućeg teksta" naglašava da po mom nahođenju "ne postoje pravi naučno zasnovani i empirijski dokazi koji bi posvedočili o efektivnosti".Uostalom čak i sam naslov se ograđuje od zastupanja specifičnog stanovišta.

  Btw komentare ne odobravam, automatski se prihvataju.
  Možda naiđete na neki drugi tekst ovde koji će Vam se više dojmiti :)

  Srdačno,
  Milena

  ReplyDelete
 3. Hoćete da kažete da nemate stručna znanja o hromoterapiji, ali da ste upak napisali tekst koji joj ide u prilog? Ovo je samo deo tvrdnji gde "veruje se", "kaže se" i slično NIJE navedeno:
  - Takođe je svaka čakra u vezi sa nekim od primarnih elemenata: zemljom...
  - locirana je u osnovi kičme...
  - Boja prve čakre je crvena.
  - Ovo je mesto gde energija iz zemaljske ravni biva transformisana u spiritualnu...

  Pogledao sam literaturu iz referenci, i evo šta sam otkrio:
  - Jose Lorenzo-Fuentes je studirao "orijentalne nauke" (sinonim za nadrilekarstvo - očigledno iz prihvatanja učenja Dipak Čopre). Nikada nije studirao medicinu, bar ne na akreditovanim fakultetima.
  - Hari O. M. Gupta je socijalni radnik koji, iako je napisao preko deset knjiga o medicini, istu nije izučavao.
  - Lisa A. Kurtz je pedijatar, ali je izgleda delom prihvatila nadrilekarstvo. Već u predgovoru svoje knjige pominje medicinu zasnovanu na dokazima u negativnom, a nadrilekarstvo (npr. homeopatiju - 16. strana) u pozitivnom kontekstu. Izgleda da je i sama svesna toga, obzirom da već na idućoj stranici navodi da se sve iz njene knjige može smatrati nedokazanim (all CAMs included in this book should be considered unproven)
  - J. Gordon Melton nikada nije studirao medicinu. pozitivno se izražava o New Age sekti, a istraživao je i - vampire. Toliko o njegovom kredibilitetu.
  - Health Research Staff već na prvoj stranici navodi da je elektromagnetno zračenje svetla u stvari električne prirode i da može da - hladi. Takva definicija nije u skladu sa trenutno važećom dualnom teorijom svetlosti (talasne i čestične prirode) niti sa prostiranjem toplote zračenjem bilo kojih elektromagnetnih talasa (u koje spada i svetlost), bilo kakve polarizacije. Toliko i o njihovom kredibilitetu.

  ReplyDelete
 4. Na prvom pasusu Vikipedije stoji da je hromoterapeutska praksa pseudonaučna, a na najvećoj bazi medicinskih istraživanja ne postoji ni sam termin hromoterapije http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=chromoteraphy

  Bez obzira što ste u naslovu, uvodu i zaključku pomenuli ogradu, iz teksta se očigledno implicira da "tu ima nečega", a o tome ste pričali i na radio Petici. Ljudi koji nisu dovoljno obrazovani, kritički orjentisani ili koji ne poznaju finese semantike mogu izvući takav zaključak. Tekst kojim ste se predstavili ovde upravo se bazira na osnovnim pogrešnim primesama iz kojih laici mogu izvući pogrešne zaključke (koji se uostalom i nude u tekstu) i još gore navesti na bojkot naučne medicine i prihvatanje nadrilekarstva. Ovo je zapravo i vrlo primamljivo jer je daleko lakše neutralisati se iz stigme etiketirane farmaceutskim teorijama zavere a i društveno poželjnije. Na žalost negacijom medicine zasnovane na dokazima neće se neutralisati i efekti bolesti, te posledice prihvatanja ovakvog tumačenja mogu biti dalekosežne. Pogledajte molim Vas sledeći link, http://forum.krstarica.com/showthread.php/263970-Kraj-svih-bolesti?p=8890275&viewfull=1#post8890275 pa sami procenite da li je promocija nadrilekarstva potrebna u našem društvu. Na sledećem sajtu http://whatstheharm.net/ možete videti krajnje posledice u svetu.

  Možda Vam sopstveni tekst deluje bezazleno, ali imajte u vidu da je upravo usled opšte prihvaćenosti ideja poput promovisane nadrilekarstvo legalizovano Pravilnikom o metodama i postupcima tradicionalne i alternativne medicine iz 2007 godine, da su formirana potpuno pseudonaučna udruženja (Udruženje za javno zdravlje Srbije - sa izuzetkom nekoliko osoba koje se bore protiv pušenja, Udruženje homeopata, Aktiv za kvantnu medicinu...). Da je Milan Batut, autor knjige "Nadrilekari - kako varaju, globe i satiru narod" danas živ, šlogirao bi se. Razmislite da li bi želeli da vaša čukununuka jednog dana usled svoje ili tuđe naivnosti dospe na lečenje takvim "alternativcima".

  Ukoliko Vas je ovaj post zainteresovao da naučite nešto o nadrilekarstvu kod nas, pozivam Vas da se priključite Facebook grupi za ukidanje pomenutog Pravilnika https://www.facebook.com/groups/302677899828770/

  Da ne ispadne da samo kritikujem, dopada mi se taksativni opis tehnika persuazije.

  ReplyDelete